Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kře
Článek
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Petráčkova hora - nové ložisko zlata v rožmitálské kře
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy
    Vulkanogenní vývoj spodního kambria v rožmitálské kře a jeho zrudnění
    Zrudnění v rožmitálské tektonické kře