Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Křemene
Monografie
    Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů
Článek
    Barevné odrůdy křemene, vznik a vlastnosti
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Japonská dvojčata křemene z Bolívie a Peru
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Paramorfózy křemene po pravděpodobném melanoflogitu z Kučlína u Bíliny
    Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podzemní dobývání sklářského křemene v Krašovicích u Krásné Hory
    Porfyrit a xenolity křemene a granátu od Jesenice u Příbrami
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova
    Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Řezba a následná úprava drahokamových odrůd křemene
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu
    Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
    Xenolit křemene z lokality Dobranka
    Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček