Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Křivky
Článek
    Stanovení disperzní křivky z úderového a vibračního měření v mělkém seismickém průzkumu
    Stanovení disperzní křivky ze záznamů seismických povrchových vln při harmonickém zdroji
    Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří