Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Křivoklátsko
Monografie
    Křivoklátsko. geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
    Potenciální přirozená vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. díl ; Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. díl -- Praha : Academia, 1997
    Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko
Článek
    Biogeochemical balance as a prerequisite to ecological stability: a model for the Křivoklátsko Biosphere Reserve, Czechoslovakia
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Geomorphological conditions of the Mlynářův luh experimental watershed in the biosphere reservation of Křivoklátsko
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Relikty vulkanitů souvisejících s křivoklátsko-rokycanským komplexem (lokalita Na Skaličkách - Křivoklátsko)
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko