Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kůře
Článek
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků
    Mezinárodní pracovní setkání o spodní kůře na Srí Lance
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře evropských Variscid
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Spodní kůra: komplementarita svrchnímu plášti i svrchní kůře
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Vodivé zóny v zemské kůře
    Živé zlomy : pohyb v zemské kůře