Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    K-metasomaticky
Článek
    Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)