Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kamýku
Článek
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)