Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kámen
Monografie
    Dívčí Kámen : přírodní rezervace a historický vývoj osídlení : sborník příspěvků
    Džbánská opuka - významný a typický kámen Rakovnicka
    Kámeň a víno
    Kámen a životní cesta. Námět
    Der Sprudel macht den Stein - Schätze aus Karlsbad/Vřídlo dělá kámen - Poklady z Karlových Varů
    Stavebí kámen
Článek
    Achát, kámen dvakrát nalezený
    Biely kameň
    The Čertův kámen diorite body in the Kdyně massif
    Čertův kámen pod Melechovem
    Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory
    Dekorační kámen nové Prahy
    Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modrý Kamen basin (Slovakia)
    Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modry Kamen basin (Slovakia)
    Dívčí Kámen z pohledu ekologie měkkýšů
    Drahý kámen v inkrustacích českých gotických památek
    Dutý kámen a Orgel
    Dutý kámen. Nové poznatky z geologie CHPV a okolí
    Epidotmikrokvarcdioritový hydrotermalit z Prahy-Suchdola, potenciální ozdobný kámen
    Evolution of topaz-bearing granites in the Krásno and Vysoký Kámen area (Slavkovský les Mts.)
    Jaký přírodní kámen vybrat pro opravu Karlova mostu?
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Kámen gotické piety z Magdeburku
    Kámen na pražských památkách
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
    Kámen, sůl a zvětrávání
    Kámen z kolínské dlažby
    Krasové a abrazní jevy černomořského pobřeží v okolí Kamen Brjagu (sv. Bulharsko)
    Liassic Foraminifers from Červený Kameň klippe near Podbiel
    Magmatic and metasomatic processes in albite granites of the Vysoký Kámen cupola, Czech Republic
    Magnetovec - kámen tajemný
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Náměšťský kámen
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Nepoznaný drahý kámen - retinit z Valašských Klobouk
    New data on mineralogy of the Vysoký kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    Nodulární leptinit - netradiční drahý a ozdobný kámen
    Nová ČSN pro přírodní kámen pro kamenické výrobky
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
    Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
    Pikrolit - netradiční šperkový kámen
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Přírodní kámen stanic pražského metra
    Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    Seminár Kameň a kamenivo pre stavebné účely
    Současné problémy spojované s termínem drahý kámen
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Stavebný kameň na lokalite Marianka
    Stavebný kameň z lokality Ruskov - Strahuľka
    Stébelnatá rula - netradiční šperkový kámen
    Structural succession at Vysoký kámen in the Czech part of the southern Fichtelgebirge tectonic domain of the Central European Hercynides
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
    Švartna jako šperkový kámen
    Tajuplný kámen vltavín
    Turmalín - drahý kámen přitahující popel
    Die Vergleichung der kristallchemischen Parameter der Fe-L i Glimmer aus den Lokalitäten Cínovec, Vysoký Kámen und de== s Biotits aus dem Mittelböhmischen Pluton
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Výstava "Kámen ze všech pohledů" v Muzeu Mladoboleslavska
Seriál
    Kámen