Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kamenného
Monografie
    Pasportizace kamenného zdiva na Karlově mostě - klenbová pole 0 - XVI.
Článek
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku