Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kamenných
Monografie
    Neolitické sídliště Těšetice-Kyjovice z pohledu kamenných surovin broušených artefaktů
Článek
    Česká naleziště surovin na výrobu kamenných štípaných artefaktů v pravěku
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    K otázce záhadných Kounovských kamenných řad
    Koroze kamenných staveb
    Krása kamenných varhan
    Linhorka - nová lokalita "kamenných sluncí"
    Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití
    Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Suroviny vybraných kamenných předmětů z prostoru středověkého mlýna ze zaniklé vesnice Mstěnice u Hrotovic.
    Údolí kamenných skřítků
    Zastoupení kamenných surovin na szeletských stanicích Drysice I a Ondratice IV (okres Prostějov, Vyškov)
    Zdroje kamenných surovin