Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kamenoprůmyslu
Monografie
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Sborník ze semináře
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář
Článek
    Přehled technických prostředků spojených s využitím vysokotlakého vodního paprsku v kamenoprůmyslu a stavebnictví
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář
    Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí