Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kameny
Monografie
    Aplikace Dekorační kameny
    Český granát a drahé kameny v ČSSR
    Drahé kameny v Čechách a na Moravě. Námět
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny
    Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
Článek
    Bludné kameny často provokují zažitou pravdu
    Co vyprávějí kameny : odkud pocházejí horniny věže Staroměstské radnice?
    České zkušební kameny
    Československé prubířské kameny
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Drahé a ozdobné kameny bývalé Jugoslávie
    Drahé a ozdobné kameny Syrské arabské republiky
    Drahé kameny - kulturní a přírodní památky
    Drahé kameny Afghánistánu a Pákistánu
    Drahé kameny barokní Moravy
    Drahé kameny biochemického původu v Podkrkonoší
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny jihovýchodní Asie
    Drahé kameny Jizerské louky a jejich původ
    Drahé kameny Krušných hor
    Drahé kameny Kuby
    Drahé kameny Kuby
    Drahé kameny Langobardů
    Drahé kameny lovců sobů
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny Mongolska
    Drahé kameny moravských Keltů
    Drahé kameny moravských pegmatitů
    Drahé kameny na Moravě doby bronzové
    Drahé kameny na Moravě doby římské a doby stěhování národů
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Drahé kameny na Moravě v době bronzové a železné
    Drahé kameny na Moravě v době halštatské
    Drahé kameny na Moravě v době kamenné
    Drahé kameny na Moravě v době římské
    Drahé kameny na Moravě v době slovanské
    Drahé kameny Nikaraguy
    Drahé kameny období staroasyrských kárumů v Anatólii (Turecko)
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Drahé kameny renesanční Moravy
    Drahé kameny rudních ložisek
    Drahé kameny Sjednocené republiky Tanzanie
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Drahé kameny v gotice
    Drahé kameny v moderním šperku
    Drahé kameny v technické praxi
    Drahé kameny v technické praxi
    Drahé kameny Vietnamu a perspektivy jejich využití
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahé kameny západní části Českého středohoří
    Dva drahé kameny ze severomoravských pegmatitů
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Jánské kameny - druhá Čertova zeď v Čechách
    "Kameny" : ozdoba našich hor
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Kameny korunovačních klenotů evropských zemí
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Kameny promlouvají (o základních kamenech Národního divadla v Praze)
    Kameny za času snění. Slovo ke katalogu výstavy Oldřicha Hamery
    Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea
    Loucké kameny
    Megalitické kameny z Vinařic, Skůr a jejich petrografické složení
    Některé drahé kameny Kubánské republiky
    Nové drahé kameny
    Nové drahé kameny II
    Paměťová struktura krajiny a památné kameny
    Paměťová struktura krajiny a památné kameny
    Písecké pegmatity a drahé kameny
    Podkrkonošské drahé kameny
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Skarny z okolí Měděnce jako ozdobné kameny
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století
    Stavební a dekorační kameny Národního divadla
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Středočeské tmavé ušlechtilé kameny
    Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu
    Tmavé dekorační kameny jihozápadních Čech
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Ušlechtilé kameny v obnoveném Stavovském divadle v Praze
    Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích
    Výstava"Drahé kameny" v Radostné pod Kozákovem
    Za drahými kameny na Srí Lanku
    Za krásnými kameny
    Za roveňskými kameny
    Zeolity jako drahé kameny
    Žulové kameny u Černých Voděrad