Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kapacity
Monografie
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Článek
    K problematike výpočtu prietokovej kapacity ohradzovaných tokov na Východoslovenskej nížine
    Problematika určování kyselinové neutralizační kapacity půdy
    Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice