Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karbonátového
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH