Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karbonátových
Monografie
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
Článek
    Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém
    Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Fyzikální vlastnosti karbonátových hornin Českého masívu
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátových sedimentech
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství
    Mikrokrasové jevy na příbramských karbonátových žilách
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Montánní vosk z karbonátových hornin Barrandienu
    Petrogenetogramy (reliktní struktura) v karbonátových horninách
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu
    Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů - jeskynních antoditů
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Vliv karbonátových rovnováh na destrukci jemných sintrových forem
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Výskum sond v karbonátových kolektoroch s dvojakou pórovitosťou
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově