Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karbonatitů
Článek
    Ekonomický význam alkalických hornin a karbonatitů ve světě
    Geologie, horninové asociace a geneze karbonatitů
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků