Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karbonské
Monografie
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
Článek
    Karbonské arkózy, variské granitoidy a subsekventní vulkanismus
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
    Karbonské tropické pralesy
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný