Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karbonského
Monografie
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
Článek
    Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Nález perly u karbonského mlže Posidonia becheri Bronn, 1828
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře evropských Variscid
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
    Vývoj sedimentů karbonského akrečního klínu moravskoslezské pánve