Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karel
Monografie
    2.Sjezd české geologické společnosti, Slavonice 19.-22.října, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. Editor Karel Breiter
Článek
    Doc. RNDr. Karel Paděra - 60 let
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Energy of selected events of 1985/86 West-Bohemian earthquake swarm. Dedicated to the memory of professor Karel Pěč
    Éra cylindrů a diamantů, k životnímu stylu manželů Kramářových. Karel Kramář (1860-1937), život a dílo.
    The experience with the excavation of the seam 37 in the Block No. 4, Jan Karel mine in Ostrava - Karvina coalfield
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Karel Absolon (16.6.1877 - 6.10.1960)
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    KAREL SKLENÁŘ: Tanec obrů - Není jen Stonehenge
    Karel Zapletal
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Mléko Panny Marie. Znal Karel IV. nickamínek?
    Novopacké acháty a dr. Karel Tuček
    Paleogeothermal gradient in the Boskovice furrow. Dedicated to the memory of professor Karel Pěč
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    Prof. dr. Karel Zapletal
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. sedmdesátníkem
    Profesor Karel Vrba a meteoritika 19. století
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    RNDr. Karel Tuček, CSc. a Městské muzeum v Nové Pace
    RNDr. Karel Tuček, CSc., osmdesátníkem
    Scénář výstavy Karel Kramář 1860-1937.
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Zemřel geolog a archeolog RMDr. Karel Žebera, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.