Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karotážní
Článek
    K aktuálním problémům karotážní interpretace ve složitých kolektorech
    K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Karotážní metody při průzkumu uhelných ložisek
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Moderní karotážní postupy při řešení hydrogeologických a inženýrských problémů
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi