Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karpaty
Monografie
    International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction
    International Conference "Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction". Abstracts
    Ukrajinskije Karpaty (geofizika, glubinnyje processy)
Článek
    Accesory minerals in metapelites of the Malé Karpaty Mts.
    Aeolian ridges in the piedmont of the Bile Karpaty mountains as a response of man induced changes in the landscape
    The Age Determination of Slightly Metamorphosed Sediments (the Block Zone) from the Malé Karpaty Mts. on the Basis of Palynostratigraphy
    The age of Malé Karpaty Mts. granitoid rocks determined by Rb-Sr isochrone method
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Alkali metals and alkaline earths metals in the crystalline schists of the Malé Karpaty Mts., metamorphic zones
    Amber resin with biological inclusions in early Paleogene deposits from the Bílé Karpaty Mountains in eastern Moravia (Czech Republic)
    Approximation olf Missing Eroded Sediments in the Bílé Karpaty Unit (Magura Flysch Group, Outer Wesr Carpathians)
    Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Bílé Karpaty - nová biosférická rezervace České republiky
    Bioevents at the Paleocene/Eocene boundary in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (West Carpathians, Czech Republic)
    Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r.1993 (vnější Karpaty, tithon-spodní valangin)
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of wechsel series and their possible correlation with Harmónia group in Malé Karpaty Mts.
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of Wechsel Series and their possible correlation with Harmónia Group in the Malé Karpaty Mts
    Biostratigraphy of the Vlára development of the Bílé Karpaty Unit on the basis of calcareous nannofossils
    Black shales from the Malé Karpaty crystalline
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Calc-silicate hornfelses (erlans and Ca-skarns) in the Malé Karpaty Mts. region
    Calcareous nannoplankton in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (the West Carpathians)
    Calcareous Nannoplankton of the Middle Eocene of the Malé Karpaty Mountains
    Calcareous nannoplankton of the middle Eocene of the Malé Karpaty Mts.
    Cataclastic metamorphism of metapelitic and metabasics rocks in the Malé Karpaty Mts.
    Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Correlation of the Jurassic/Cretaceous Boundary Beds in the Tatric Units of the Malé Karpaty Mountains with Their Counterparts in other Western Carpathian Sections
    Cretaceous to Paleogene agglutinated foraminifera of the Bílé Karpaty unit (West Carpathians, Czech Republic)
    Crystalline basement of the Malé Karpaty Mts.: geology, lithology and tectonics
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
    Distribution of stable O and C isotopes and microelements in Triassic limestones of the Veterlín unit, the Malé Karpaty Mts.: their diagenetic interpretation
    Dosud nepopsaní amoniti barremu a bazálního aptu Slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Dust Storms on the Bile Karpaty Mountains Piedmont, Moravia: Historical Analysis and Preliminary Study
    Effects of 1-D versus 3-D velocity models on moment tensor inversion in the Dobrá Voda locality at the Malé Karpaty region, Slovakia
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Evolution of Metamorphism and Granitoid Magmatism of the Malé Karpaty Mts.
    Evolution of the Lower Miocene Basin, Today a Part of the Malé Karpaty Horst Structure
    Exogénne reliéfotvorné procesy modelového územia Bzince pod Javorinou (Biele Karpaty)
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Focal mechanisms of micro-earthquakes in the Dobrá Voda seismoactive area in the Malé Karpaty Mts. (Little Carpathians), Slovakia
    Genezis zonaľnych granatov iz rimavickich (sineckich) granitov v kogutskoj zone veporid, Zapadnyje Karpaty
    Geochemical characteristics of black shales from the ore-bearing complex of strata of the Malé Karpaty Mts.
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geological structure of the Myjavská pahorkatina (upland) and Čachtické Karpaty Mts.
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Granitoids of the Malé Karpaty Mts.: major element chemistry and its contribution to petrogenesis
    A " Gravity Nappe" in the SE Part of the Malé Karpaty Mts.
    Heavy Minerals from the Malé Karpaty Mts. Miocene
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historie paleontologických výzkumů frýdeckého souvrství v okolí Frýdku-Místku (podslezský příkrov, Vnější Západní Karpaty)
    Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika)
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)
    Interpretation of the gravity anomaly of an amphibolite body in the Malé Karpaty Mts.
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    K rešeniju otnošenija fatrikuma k severnoj časti veporikuma na osnove korreljacii verchnego paleozoja (zapadnyje Karpaty)
    K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika)
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (západné Karpaty)
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Lithostratigraphic and Paleogeographic Development of the Mesozoic Sequences in the Malé Karpaty Mountains
    Litologia i sedymentacja margli tackich wschodniej czesci plaszczowiny magurskiej (Karpaty fliszowe)
    The magnetic fabric of sedimentary rocks of the Malé Karpaty Mts. and its tectonic implications
    Magnetite and Ilmenite Granitoid Series in the Malé Karpaty Mts.
    The Malé Karpaty Mts. - constituent of the transitional segment between the Carpathians and Alps; important tectonic window of the Alpides
    The Malé Karpaty rocks altered by metasomatism
    Mesozoic basalts of the Malé Karpaty Mts. (the western Carpathians) - their significance for the tectonic interpretation of the variscan granodiorite massif
    Mesozoic Paleotectonic Evolution of the Tatricum in the Malé Karpaty Mts.
    Metallogeny of the Malé Karpaty Mts.
    Middle Triassic Strom-Dominated Carbonate Ramp Sedimentation in the Vysoká Nappe,Malé Karpaty Mountains
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
    Mikrofosílie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Miocen w Trzebuni koĺo Myšlenic (Polskie Karpaty Zachodnie)
    Miocene Faulting and Block Rotation (Malé Karpaty Mts.,Brezovské Karpaty Mts.)
    Miocene strike-slip faulting and blok rotation in Brezovské Karpaty Mts.(Western Carpathians)
    Model náchylnosti území k sesouvání pro CHKO Bílé Karpaty
    Modelling of some metamorphic processes (volume changes at metapelitic recrystallization) Malé Karpaty Mts., west Carpathians
    Morphostructural Conditions of Northern Part of the Malé Karpaty Mts.
    New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
    Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western Carpathians, Slovakia
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
    Origin of dunes in the Bile Karpaty mts. piedmont in the area of Uherský Brod - Czechia
    Origin of dust dunes in the Bílé karpaty mts. piedmont in the area of Uherský Brod
    Palaeomagnetic investigation in the White Carpathians (Biele Karpaty) unit, Flysch Belt of the West Carpathians
    Palaeomagnetic investigations in the Biele Karpaty Mts. Unit, Flysch Belt of the Western Carpathians
    Paleokarst breccias of the Biele hory Mts. (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
    Perpendicular Magnetic Fabrics in Granitic Rocks of the Bratislava and Modra Massifs (Malé Karpaty Mts.) and their Tectonic Origins
    Petrografic-microfacial analysis of pebbles and interpretation of sources areas of the Jablonica conglomerates (Lower Miocene of the NW margin of the Malé Karpaty Mts.)
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Rare earth elements in metamorphosed black shales of the Malé Karpaty Mts.
    Rb-Sr izochronnoje datirovanije granitoidov djumb'jerskoj zony Nizkich Tatr (zapadnyje Karpaty)
    Relationship between natural radioactive elements (Th,U,K) and Triassic carbonate lithofacies in Hronicum and Silicium of Malé Karpaty Mts
    Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Sedimentologisches und fazielles Studium der Trias und Lias der Devín - Entwicklung (Malé Karpaty)
    Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Skaĺy egzotyczne i mineraly ciezkie w plaszczowinie magurskiej w rejonie Rytra (Karpaty)
    Skamieniaĺosci šladowe z eocenu strefy sadeckiej w Zeleznikowej Wielkiej Koĺo Nowego Sacza (Pĺaszczowina magurska, Karpaty zewnetrzne)
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    stimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty unit (Outher West Carpathians)
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Stratigraphy and Tectonics of the Lower Cretaceous Limestones in the Driny Cave Section(Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
    Structural slate and chemical composition of K-Feldspars from the granitoid rocks of the Malé Karpaty Mts.
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
    Súčasné trendy v stratigrafii vrchnokriedových stupňov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Súčesné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty)
    Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie)
    Tectonic Landscape in Southern Part of Malé Karpaty Mts.
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Tertiary Sediments of the Malé Karpaty Mts.
    Thermodynamical study of the metamorphism grade in Malé Karpaty Mts.
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Trace elements distribution in Triassic carbonates from the Veterník and Havranica nappes (the Malé Karpaty Mts.)
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    U-Pb radiometričeskoje opredelenije vozrasta cirkonov iz modranskogo granodiorita Malych Karpat i porfiroida nižnego paleozoja Spišskogemerskogo rudogor'ja (Zapadnyje Karpaty)
    Upper Jurassic and Lower Cretaceous facies, microplankton and crinoids in the Kuchyňa-unit, Malé Karpaty Mts
    Upper Jurassic and Lower Cretaceous facies, microplankton and crinoids in the Kuchyňa Unit, Malé Karpaty Mts.
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains
    Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
Seriál
    Bílé-Biele Karpaty
    Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol. geotermál. Energ.
    Západné Karpaty. Séria geológia
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia
    Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza
    Západné Karpaty. Séria paleontológia
    Západné Karpaty. Séria paleontoógia