Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karsologických
Článek
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)