Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karviné
Článek
    Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné
    Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba?
    Ledovcové sedimenty okolí Bohumína a Petrovic u Karviné (15-42 Bohumín)
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné
    Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné