Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karvinské
Článek
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    Karvinské souvrství
    Konodonti Gaeblerova mořkého horizontu karvinské části OKR (namur A)
    Mineralogie a petrografie tonsteinu sl. č. 23 (718 - 719) ve svr. sušských vrstvách (karvinské souvrství ČHP)
    Násunové deformace variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve
    Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve