Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karvinska
Článek
    Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska
    Karvinská katastrofa 1894
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004
    Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
    Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska