Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karvinsku
Článek
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním
    Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou