Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kasiteritu
Článek
    Chemické složení kasiteritu
    Důkaz cínu v kasiteritu
    Geologické využití experimentálního sledování krystalizace kasiteritu v alkalickém prostředí
    Mechanismus flotovatelnosti wolframitu, hübneritu, ferberitu a kasiteritu olejanem sodným
    Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky
    Mineralogie a geneze kasiteritu z Kovářové u Nedvědice
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení