Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Katastrof
Monografie
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
Článek
    Dějiny vztahu člověka a planety. Příspěvek k historii přírodních katastrof
    Lupiči, čarodějnice a strach : jak se poučit z katastrof doby ledové
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Paradoxy přírodních katastrof (s příklady z České republiky)
    Uskuteční se "mezinárodní dekáda omezení přírodních katastrof"?