Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Katastru
Monografie
    Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
Článek
    Exfoliační tvary v granulitové rule na katastru Nové vsi u Oslavan
    Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)
Seriál
    Zeměměřič : časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii