Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kavkaz
Článek
    Co takhle na Kavkaz? aneb jeskyňaření ve 4000 m n. m
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
    Výzkumná expedice Kavkaz '82