Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kenozoika
Článek
    Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika
    O m ožnostech biostratigrafického dělení evropského terestrického mladšího kenozoika na podkladě dvou čeledí hlodavců (Rodentia, Mammalia): Muridů a Cricetidů
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací