Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Keramiky
Monografie
    Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi
Článek
    Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z Kostelce na Hané
    Mineralogicko-petrografický rozbor keramiky
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Petroarcheologický výzkum raně středověké keramiky z Mikulčic-Valů (34-23, Břeclav)
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Silis 1992-2002 - Anketa k 10 letům činnosti - Výzkum v oblasti keramiky
    Současná problematika odborného názvosloví keramiky a žárovzdorných materiálů
    Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích
    Vliv typu škrobu na mikrostrukturu a vlastnosti oxidové keramiky připravené zpevněním škrobem
    Vyhořívání organických látek z keramiky obohacené síranem hlinito amonným