Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kinematická
Článek
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM