Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Klátovská
Článek
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát