Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kladenské
Monografie
    Radnické vrstvy kladenské části kladensko-rakovnické pánve; paleogeografie, sedimentace, uhlonosnost
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
Článek
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Kladenské souvrstvíé mezi Kralupy nad Vltavou a Všetaty
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření