Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kladensku
Monografie
    Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve
Článek
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Středověké a raně novověké dolování na Kladensku a Rakovnicku