Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kladno
Monografie
    Fyzikálně-mechanické vlasttnosti nadložních pískovců z dolu Kladno 2
    Kladno minulé a budoucí : sborník z mezioborové konference
    mapa inženýrskogeologického rajonování 12-23 Kladno
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Kladno 12-23, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - kraj Praha;list Kladno 12-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Kladno 12-23, 1 : 50 000
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1223 Kladno
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
Článek
    Active ultrasound in geological research in Kladno
    Automatická lokalizace důlních otřesů na dole Mayrau, Kladno
    Buližníkové skalní mořské dno (svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna (12-23 Kladno)
    Carboniferous ferns from Boslovian, Kladno formation, Czech Republic
    Carboniferous ferns from the Bolsovian, Kladno Formation, Czech Republic
    Carboniferous fertile branch Sporangiostrobus Feistmantelii (O. Feistmantel) Němejc and its miospores from the Kladno basin, Bohemian Massif
    Carboniferous fertile branch Sporangiostrobus feistmantelii (O.FEISTMANTEL) NĚMEJC and its miospores from the Kladno Basin, Bohemian Massif
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    Controls on vegetation and hydrological history of the Upper Radnice Seam (Bolsovian) in the Kladno Coalfield
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2
    Fytopaleontologické nálezy ve slánském souvrství z.od Knovíze (12-23 Kladno)
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
    Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Investigation of induced seismic phenomena in the bituminous coal Kladno district
    Investigation of the Carboniferous miospores in situ from the Kladno Basin
    Investigation of the Carboniferous miospores in situ in the Kladno Basin
    Investigations of Induced Seismic Phenomena in the Bituminous-Coal Kladno District
    Kladno District
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Lesukit, cubic Al2Cl9OH05. 2H2O from Kladno, Czech Republic
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Migration of Rockburst Foci in the Shaft Pillar of Mine Kladno 2 - Mayrau
    Mining tremor activity in the area of the mine Kladno II-Mayrau after ending of mining
    Mining Tremors Activity in the Area of the Mine Kladno II-Mayrau after Ending of Mining
    Monitor seismoakustické emise v jámovém ohradníku dolu Kladno 2
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Natural occurrence of orthorhombic calcium acetate monohydrate (Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia)
    Neuropteris pseudo-blissii pot. forma feistmanteli forma n. and small-scale problems of the Stephanian B of the Kladno Basin
    Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno
    Nové minerály z kladenských hořících hald (12-23 Kladno)
    Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
    Palaeoenvironments of the Upper Radnice and Lower Lubná seams in the Kladno coalfield (Kladno-Rakovník Basin, Lower Bolsovian)
    Practical Application in Modelling and Solving a Complex Ventilation Network in the "Důl Kladno o.z." Mining Enterprise
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Senftenbergia plumosa (Artis) emend. and its spores from the Carboniferous of the Kladno and Pilsen Basins, Bohemian Massif, and some related and synonymous taxa
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Travertine cascades with giant pisoids in the Kladno area
    Upper Carboniferous miospores near Slaný, Kladno Basin, Part III - Summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores near Slaný of the Kladno Basin. Part III - summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part I - Miospore assemblages from the Ři-21 and Ři-23 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin, Part I miospore assemblages from the Ři-21 and Ři-23 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II - Miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
    Upper volcanic layer in the NW part of the Kladno Depression (Upper Carboniferous, Kladno Basin)
    Varieties of the species Alethopteris grandinioides Kessler from the Kladno formation (Westphalian C, D, Bohemia)
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy (12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
Seriál
    Kladno Záporno