Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Klasifikácie
Článek
    Optimalizované a viacrozmerné evolučné trendy Pupinovej typologickej klasifikácie zirkonov
    Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku
    Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát
    Problémy nomenklatúry a klasifikácie chloritov