Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Klasifikaci
Monografie
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
Článek
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů
    Několik poznámek k pojetí a klasifikaci "litoeventů" v české křídě
    Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Připomínky k nomenklatuře a klasifikaci metamorfovaných hornin
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR
    Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin
    Příspěvek ke klasifikaci černých uhlí. (Diskusní příspěvek)
    Příspěvek ke klasifikaci vulkanogenních úlomkovitých hornin
    Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů
    Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů
    Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve
    Vývoj názorů na klasifikaci cyklomyárních měkkýšů (Mollusca, Monoplacophora)
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin