Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Klastikách
Článek
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)