Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Klastika
Článek
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Kyselé tufy v hádském slepenci (bazální devonská klastika) na severním okraji Brna.
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů