Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Klatov
Monografie
    Geofyzikální průzkum pro hydrogeologické účely na lokalitě Točník u Klatov
Článek
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
    Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov
    Metamorphic evolution of paragneisses from Klátov region (Lower Paleozoic of Gemerikum)
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
    Minerály taktitu z Klatov
    Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov
    Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov
    Nový nález pyromorfitu u Čiháně jv. od Klatov
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4. 1927 v Klenové u Klatov +19.2. 1994 v Praze)
    Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
    Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov