Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Knihy
Monografie
    Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky
    Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
    Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy
Článek
    Barrandovy cenné knihy a lidová paleontologie v lingvistice
    Bowenovo dílo "Evolution of igneous roks" po padesáti letech : k vydání knihy H.S. Yodera jr. 1979 ed: The Evolution of igneous roks. (Fiftieth anniversary perspectives.) Univ. press, Princeton, New Jersey, 587 stran
    Na okraj červené knihy našich měkkýšů
    Rozbor českého překladu Vitruviovy II. knihy z "Deseti knih o architektuře" z pohledu stavební chemie
    Španělský jazyk, španělské knihy a čeští intelektuálové 16. a 17. století
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Z červené knihy měkkýšů - kružík severní a rybniční hospodářství