Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kočka
Článek
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří