Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kořenové
Monografie
    Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5
Článek
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu