Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kobylí
Článek
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic