Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Koeficientu
Článek
    Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stanovení koeficientu korelace malých souborů geochemických dat