Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kojetín
Monografie
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-42 Kojetín
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-42 Kojetín
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Kojetín 24-42, 1 : 50 000
Článek
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)