Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Koksů
Článek
    Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud
    Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů