Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kolína
Monografie
    Mikromorfologické zhodnocení výplně rondelu (obchvat Kolína) : závěrečná zpráva
Článek
    Analcim z Plaňan u Kolína
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Měďnaté minerály z Kolína
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nový druh křídové ústřice z lokality Plaňany u Kolína (13-14 Nymburk)
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (česká křídová pánev) (13-32 Kolín)
    Poznámky k taxonomii a výskytu ústřice Gryphaeostrea canaliculata (J. SOWERBY, 1813) na lokalitě Plaňany u Kolína (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Svrchní cenoman v Plaňanech u Kolína
    Umělá jeskyně u Pašinky nedaleko Kolína
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína
    Zvířecí osteologický materiál na lokalitě Velim u Kolína